KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

POLITYKA PRYWATNOŚCI TYLKOSTYL


1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Adsum Media z siedzibą w Krakowie, ul. Kluczborska 4/92, kod pocztowy 31-271.


2) Może Pani / Pan skontaktować się z nami poprzez adres e-mail redakcja[at]tylkostyl.pl, a także pisemnie na adres: jest Adsum Media z siedzibą w Krakowie, ul. Kluczborska 4/92, kod pocztowy 31-271.


3) Pani / Pana dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres mailowy, telefon, nazwa firmy) przetwarzamy w celu prowadzenia strony tylkostyl.pl – podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający prowadzeniu strony tylkostyl.pl.


4) Pani / Pana dane osobowe pozyskaliśmy poprzez korespondencję, którą przesłano do nas poprzez e-mail lub drogą pocztową.


5) Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych.


6) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, chyba że wcześniej wyrazi Pani / Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania.


7) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.


8) Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

Kraków 23.05.2018.